Khoảnh khắc ESpeed - Trần Thanh Tâm - CLB ETC | ESpeed - Học giao tiếp tiếng Anh với 100% giáo viên bản ngữ

Khoảnh khắc ESpeed – Trần Thanh Tâm – CLB ETC

Khoảnh khắc ESpeed – Trần Thanh Tâm – CLB ETC

Khoảnh khắc đáng nhớ của bạn Trần Thanh Tâm – Học viện ngoại giao khi tham gia các hoạt động dẫn tour cho khách du lịch nước ngoài tại CLB ETC.

BÌNH LUẬN