Khoảnh khắc ESpeed - Đinh Thị Hương - HNK-1243 | ESpeed - Học giao tiếp tiếng Anh với 100% giáo viên bản ngữ

Khoảnh khắc ESpeed – Đinh Thị Hương – HNK-1243

Khoảnh khắc ESpeed – Đinh Thị Hương – HNK-1243

Chia sẻ của bạn Đinh Thị Hương – Đại học Kinh tế / Đại học Quốc gia Hà Nội đang tham gia lớp học tiếng Anh giao tiếp Level Starter (LV 1,000): HNK-1245 của Trường Anh ngữ Quốc tế ESpeed.

BÌNH LUẬN