Khoảnh khắc ESpeed- Tập thể lớp HNK-2499 | ESpeed - Học giao tiếp tiếng Anh với 100% giáo viên bản ngữ

Khoảnh khắc ESpeed- Tập thể lớp HNK-2499

Khoảnh khắc ESpeed- Tập thể lớp HNK-2499

Clip chia sẻ những khoảnh khắc, kỷ niệm và những câu chuyện thú vị trong thời gian các thành viên của lớp HNK-2499 dưới cùng một mái nhà ESpeed trên con đường chinh phục tiếng Anh.

BÌNH LUẬN