THAM GIA clb kỹ năng eskill tại trường anh ngữ quốc tế ESPEED

CLB Kỹ năng ESkill

Tham gia clb kỹ năng eskil giúp bạn học tập được nhiều kiến thức bổ ích, rèn luyện những kỹ năng mềm. Từ đó giúp bạn có thể tự tin giao tiếp tiếng anh