Bài 1: Hướng dẫn phát âm các nguyên âm đơn ngắn trong tiếng Anh | ESpeed - Học giao tiếp tiếng Anh với 100% giáo viên bản ngữ

Bài 1: Hướng dẫn phát âm các nguyên âm đơn ngắn trong tiếng Anh

Bài 1: Hướng dẫn phát âm các nguyên âm đơn ngắn trong tiếng Anh

Khi học phát âm tiếng Anh, một trong những điều cơ bản mà quan trọng nhất chính là cách chúng ta phát âm nguyên âm. Nguyên âm được chia ra làm hai loại: Nguyên âm đơn và nguyên âm kép. Mặt khác, nguyên âm đơn lại được chia thành hai loại, đó là: nguyên âm đơn ngắn và nguyên âm đơn dài. Ở bài này, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về cách học phát âm tiếng Anh của nguyên âm đơn ngắn nhé!

Cách học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /ɪ/

 Lưỡi đưa hướng lên trên và ra phía trước, khoảng cách môi trên và dưới hẹp, mở rộng miệng sang 2 bên.

Ví dụ: it /ɪt/; sit /sɪt/; lick /lɪk/

Video để bạn học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /ɪ/

Cách học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /e/

 gần giống như phát âm /ɪ/, nhưng khoảng cách môi trên-dưới mở rộng hơn, vị trí lưỡi thấp hơn.

Ví dụ: ten /ten/; head /hed/; pen /pen/

Video để học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /e/

Cách học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /æ/

 Vị trí lưỡi thấp, chuyển động theo hướng đi xuống, miệng mở rộng.

Ví dụ: shall /ʃæl/; gnat /næt/; axe /æks/; pan /pæn/

Video về học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /æ/

So sánh âm /æ/ và /e/: Sự khác nhau lớn nhất giữa âm /æ/ và /e/ là khi phát âm âm /æ/ thì miệng mở rộng hơn và bè hơn. Video về So sánh âm /æ/ và /e/

Cách học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /ʊ/

lưỡi di chuyển về phía sau, môi mở hẹp và tròn.

Ví dụ: put /pʊt/; cook /kʊk/; good /gʊd/; look /lʊk/

Video về học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /ʊ/

Cách học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /ʌ/

Mở miệng rộng bằng 1/2 so với khi phát âm /æ/ đưa lưỡi về phía sau hơn một chút so với khi phát âm /æ/

Ví dụ: cut /kʌt/; bun /bʌn/; dump /dʌmp/; shutter /’ʃʌtə/

Video về học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /ʌ/

Cách học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /ɒ/

 Tạo hình khuôn miệng tròn, đầu lưỡi hạ thấp và hướng về phía trong của khoang miệng.

Ví dụ: dog /dɒg/; box /bɒks/; job /dʒɒb/; clock /klɒk/

Video về học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /ɒ/

Cách học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /ə/

Mở miệng hờ một cách nhẹ nhàng và tự nhiên, cả môi và lưỡi đều thả lỏng.

Ví dụ: ago /əˈɡəʊ/; open /ˈəʊpən/; sofa /ˈsəʊfə/; around /əˈraʊnd/; zebra /ˈziːbrə/

Link video về học phát âm tiếng Anh nguyên âm ngắn /ə/

Bài tập luyện phát âm:

  1. Yêu cầu: Nghe từ và chọn ra một từ có nguyên âm khác với những từ còn lại Link video luyện tập
  2. Bài tập tự luyện: tra cách phát âm của những từ sau và luyện đọc cho đúng.
  • Nguyên âm ngắn /æ/

Back             Bad                 Band                           Bat

Cap               Dad                 Fact                             Hand

Land             Mask               Pack                            Pan

Pat                Patch               Sack                            Van

Wax              Act                  Add                             As

  • Nguyên âm ngắn /e/

Bet               Beg                  Bent                            Cent

Desk             Fed                  Felt                              Get

Help              Kept                Let                               Nest

Peg               Rent                Sell                              Tent

Vest              Well                 Trend                           Mess

  • Nguyên âm ngắn /ɒ/

Bond            Cost                 Cot                              Dog

Spot              Doll                 Dot                              Fog

Fond             Got                  Honk                           Lot

Job                Lock                Pot                             Slot

Lost              Hot                  Trot                             Mom

  • Nguyên âm ngắn /ɪ/

Bit                Dig                  Dip                              Fin

Lick              Wick               Chin                            Hid

Drill              Hill                  Kick                            Fit

Lid               Milk                 Nip                              Pig

Rib               Tick                 Thick                           Spin

  • Nguyên âm ngắn /ʌ/

Bug              Bump              Cup                             Cut

Dull              Dust                Fun                              Gulp

Gum             Hug                 Hunt                            Jump

Just               Lunch             Much                           Mug

Nut               Punch              Rust                             Sun

  • Nguyên âm ngắn /ə/

About           Around            Present                        Father

Banana         Carrot             Atlas                            Illness

Offend          Answer            Letter                           Alone

Sofa             System            Supply                         Circus

I have a carrot and a banana.

I will answer this letter.

  • Nguyên âm ngắn /ʊ/:

Put                Full                  Pull                              Sugar

Bush             Book               Cook                           Foot

Good            Look                Could                          Should

Put the book on your foot.

To cook with sugar is not healthy.

Vậy là chúng ta đã học xong bài Phát âm những nguyên âm đơn ngắn của ngày hôm nay.

Chúc các bạn có một ngày làm việc và học tập hiệu quả.

BÌNH LUẬN