Học từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Học từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Học từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế

Để chinh phục được con đường học tiếng anh của mình trước tiên bạn cần phải có một vốn từ vựng phong phú. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn làm được điều ấy với bài đầu tiên học từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế.

 • Abolish (v) : bãi bỏ, hủy bỏ
 • Absolute security (n) : an toàn tuyệt đối
 • Ability to pay: khả năng chi trả
 • Advantage: lợi thế -> Competitive advantage: lợi thế cạnh tranh
 • Account (n) : tài khoản
 • Bankrupt Bust : vỡ nợ, phá sản
 • Bearer (n) : người cầm (Séc)
 • Bank bill (n) : hối phiếu ngân hàng
 • Budget deficit: thâm hụt ngân sách
 • Budget surplus: thặng dư ngân sách
 • Balance of payment: cán cân thanh toán
 • Break-even (n) : hòa vốn
 • Capital expenditure : các khoản chi tiêu lớn
 • Cash flow (n) : lưu lượng tiền
 • Customs barrier: hàng rào thuế quan
 • Cash: tiền mặt
 • Depreciation: khấu hao
 • Devaluation/ Dumping : phá giá
 • Discount: chiết khấu
 • Direct taxes : thuế trực tiếp
 • Deposit money : tiền gửi
 • Distribution (n) : phân phối
 • Excess amount (n) : tiền thừa
 • Equities (n) : cổ phần
 • Entry (n) : bút toán
 • Embargo : cấm vận
 • Export: xuất khẩu, hàng xuất khẩu
 • Exchange: trao đổi
 • Expectation (n) : dự tính
 • Fixed capital: vốn cố định
 • Fixed cost: chi phí cố định
 • Fair (adj) : hợp lý
 • Foreign currency: ngoại tệ
 • Give credit : cấp tín dụng
 • Gateway (n) : cổng máy tính
 • Generous (adj) : hào phóng
 • Home banking : dịch vụ ngân hàng tại nhà
 • Honour (v) : chấp nhận thanh toán
 • Inflation: sự lạm phát
 • Insurance (n) : bảo hiểm
 • Interest rate (n) : lãi suất
 • Joint stock company: công ty cổ phần
 • Joint venture: công ty liên doanh
 • Make out (v) : ký phát, viết (Séc)
 • Make payment : ra lệnh chi trả
 • Mode of payment: phương thức thanh toán
 • Obtain cash : rút tiền mặt
 • Offset: sự bù đắp thiệt hại
 • Payment in arrear: trả tiền chậm
 • Purchasing power: sức mua

Bên cạnh việc học từ vựng tiếng anh chuyên ngành kinh tế mình sẽ ra mắt thêm các bộ học từ vựng tiếng anh thông qua các chuyên ngành khác nữa.

Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây:

Học tiếng Anh giao tiếp cấp tốc trong vòng 3 tháng

6 bước tự sửa lỗi phát âm tiếng Anh hiệu quả tại nhà

BÌNH LUẬN